Kunskap och kvalitet

Norrländska Skogsbyrån etablerades den 1 mars 1994. Vi arbetar över hela landet med alla frågor som rör ekonomi, juridik, teknik och miljö för skog och skogsfastigheter, t.ex:

Värdering, förmedling och förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter.
Skogsinventering och skogsvärdering.

Våra specialiteter är

Värdering av markintrång, t ex ledningsgator.
Skogs och röjningsbesiktning.

Våra uppdragsgivare är elnätsföretag, konsulter, Energiföretagen Sverige, Lantmäteriet, advokatbyråer, privata skogsägare m fl.

Anders Nylander

Norrländska Skogsbyråns grundare. Han har skogsteknikerexamen från Sveriges lantbruksuniversitet 1984 samt fastighetsmäklarutbildning. Anders har haft anställningar bl.a. inom Graninge och Vattenfall. Han är ofta engagerad som föreläsare, bl.a. på Energiföretagen Sverige kurser "Markvärdering och markupplåtelse", samt "2018-års skogsnorm". Anders har god insikt i skogsägarens villkor, då han själv äger en skogsfastighet i Viksjö, Härnösands kommun.